242 (ex S 499.02)


Elektrický rušeň 230 (ex S489.0), továrenské označenie Škoda 73 E, je univerzálny rušeň na striedavú trakciu 25kV 50 Hz, vyrábaný v rokoch 1975, 1979 a 1981. Max. dovolená rýchlosť bola 120 km/hod. Rušeň je konštrukčným pokračovaním radu 240 (ex S499.0 a S499.1). V pojazde a elektrickej časti je s ňou v podstate zhodný (bola to požiadavka ČSD). Najväčšou zmenou je použitie celokovovej rušňovej skrine, čím sa z výrobného procesu odstránil drahý laminát. Bola vypustená elektrodynamická brzda a boli vykonané úpravy na pomocných pohonoch. Z radu 242 bolo vyrobených 86 ks.

(zdroj: Wikipédia, Atlas vozidel 1. díl, fotografia: Artol)

Zvuková ukážka

Priradenie funkcií

 • F0Pozičné biele svetlá, smerovo závisléFA0v, FA0r
 • F1Rezerva na svetláFA1
 • F2Rezerva na svetláFA2 
 • F3Posunovací režim + rozsah rýchlostí znížený na ½ + skrátenie času rozbehu/brzdenia na ¼
 • F4
 • F5
 • F6Trúba krátka
 • F7Trúba dlhá
 • F8Zvuk zapnúť/vypnúť - Motor
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12Zvesenie šrobovky
 • F13Zavesenie šrobovky
 • F14Pieskovanie
 • F15Píšťala výpravcu – nová „Výzva na pohotovosť“
 • F16Píšťala výpravcu – stará „Výzva na pohotovosť, odchod“
 • F17Kompresor - počas státia, zároveň náhodný zvuk
 • F18
 • F19Staničné hlásenie
 • F20Staničné hlásenie
 • F21
 • F22
 • F23
 • F24
 • F25
 • F26Stlmenie zvukov
 • F27Znižovanie hlasitosti
 • F28Zvyšovanie hlasitosti

Nastavovanie max. rýchlosti

Nastavovať max. rýchlosť odporúčame cez CV57, nie cez CV5. Nastavovanie max. rýchlosti cez CV5 môže spôsobiť zmenu rozsahu zvukov. Nastavenia času zrýchlenia CV3, času spomaľovania CV4 a strednej rýchlosti CV6 nie sú nastavením max. rýchlosti cez CV57 ovplyvnené.

Posunovací režim

V univerzálnom projekte sú pozičné svetlá pri posunovacom režime vypnuté. V modeloch je bežné spojenie pozičných svetiel svietiacich súčasne s reflektormi. Ak je táto funkcionalita požadovaná, je možné ju zapnúť nastavením CV37 = 3.

Užívateľské nastavenie rozloženia funkcií

Je možné užívateľské nastavenie rozloženia funkcií cez CV400 – CV428. Projekt ho pre svoje potreby nepoužíva.

Reset dekodéru

Môže sa stať, že pri nastavovaní dekodéru spravíte chybu, ktorú už neviete opraviť alebo sa v nastavovaní stratíte. V tomto prípade odporúčame, vykonať reset dekodéru. Pre reset dekodéru naprogramujte CV8 = 8 alebo CV8 = 0. Toto naprogramovanie vykoná reset na nastavenia zvukového projektu.

Nastavenie základných CV

CV3 = 16 CV4 = 14 CV33 = 1 CV34 = 2 CV35 = 4 CV36 = 8 CV37 = 0 CV38 = 0 CV39 = 0 CV40 = 0 CV41 = 0 CV42 = 0 CV43 = 0 CV44 = 0 CV45 = 0 CV46 = 0 CV57 = 125 CV124 = 82 CV266 = 100 CV395 = 130