751/752 (ex T478.1) "Bardotka" alias "Zamračená"


Zvukový projekt sa môže v rôznych modeloch prejavovať rozdielne. Pre modely MTB sme pre každú veľkosť upravili projekty s individuálnym nastavením.

Priradenie funkcií

 • F0svetlá zapnúť/vypnúť
 • F1nepriradené – rezerva pre rozšírené svetlá
  MTB - ovládanie červených svetiel
 • F2nepriradené – rezerva pre rozšírené svetlá
  MTB-H0 - ovládanie reflektoru
 • F3posunovací režim
 • F4trúba krátka
 • F5
  • prepnutie medzi zvukovými verziami
  • redukcia rozbehovej/brzdnej doby podľa CV3 a CV4 na 1/2
  • umožní pomalý rozbeh modelu na zvuk voľnobežných otáčok
 • F6rozbeh motora do max. otáčok
 • F7trúba dlhá
 • F8motor zapnúť/vypnúť
 • F9osvetlenie kabíny - iba pre MTB H0
 • F10rozpojovač
 • F11pieskovanie

Zvuky F4, F5, F7 a F11 je možné spúšťať aj pri vypnutom motore.

F3 - zapnutie posunovacieho režimu zníži max. rýchlosť na polovicu. Tým sa zjemní rozsah ovládania rýchlosti lokomotívy pri posunoch. Zároveň je redukovaná rozbehová/brzdná doba podľa CV3 a CV4 na štvrtinu, čím sa zrýchlia reakcie modelu pri posune.

F5 - prepnutie zvukovej verzie je aktivované pri stojacom modely so zap./vyp. zvukom. Ostatná funkcionalita zapnutím/vypnutím. Funkcionalita je združená, zmenou CV je možné oddelenie prepnutia zvukovej verzie. Pracuje iba s firmware od verzie 33.0 vyššie.

F6 - rozbeh motora do max. otáčok prebehne bez ohľadu na polohu voliča rýchlosti. Funkcia umožňuje mať max. otáčky motora aj pri stojacej lokomotíve alebo pomalej jazde. Použitie je možné iba so zapnutým zvukom motora F8. Cieľový stupeň, po ktorý majú byť zdvihnuté otáčky, ovplyvňuje CV375. Pre tento projekt je max. hodnota 6. Pracuje iba s firmware od verzie 32.0 vyššie.

Zmena mapovania funkcií a úprava nastavení CV je možná.