M286


Zvuková ukážka

Priradenie funkcií

  Všeobecný projekt Projekt pre MTB TT
    platí pre Zimo MX648P16
F0 svetlá zapnúť/vypnúť pozičné biele svetlá + reflektor
F1 nepriradené červené svetlá
F2 nepriradené osvetlenie priestoru cestujúcich 1
F3 nepriradené reflektor 2
F4 trúba krátka trúba krátka
F5 rozpojovač rozpojovač
F6 pieskovanie pieskovanie
F7 trúba dlhá trúba dlhá
F8 motor zapnúť/vypnúť motor zapnúť/vypnúť

1 Vyžaduje preškrabanie spojky medzi plôškami F0 a spojenie plošiek označených F3 (preletovať cínom) na DPS modelu.
2 Vyžaduje úpravu na DPS, závislé na zapnutí F0.

Zmena mapovania funkcií a úprava nastavení CV je možná.