M41 "Csörgő"


Zvuková ukážka

Priradenie funkcií

  • F0 svetlá zapnúť/vypnúť
  • F1 nepriradené – rezerva pre rozšírené svetlá
  • F2 nepriradené – rezerva pre rozšírené svetlá
  • F3 posunovací režim
  • F4 trúba krátka
  • F5 rozpojovač
  • F6 pieskovanie
  • F7 trúba dlhá
  • F8 motor zapnúť/vypnúť

Zvuky F4 – F7 je možné spúšťať aj pri vypnutom motore.

Zmena mapovania funkcií a úprava nastavení CV je možná.