775 (ex T768.0), 776 (ex T679.0) “Pomaranč”

T679.019
“Pomaranč”

Dieselová lokomotíva 775 s elektrickým prenosom výkonu, bola určená pre nákladnú dopravu. Vyrábaná bola v rokoch 1961 – 1964. Lokomotíva má dva trojnápravové podvozky, kde sú hnané všetky nápravy.

V rokoch 1962 – 1965 boli vyrobené zhodné lokomotívy vybavené parným generátorom pre vykurovanie osobných vlakov. Ich hmotnosť bola vyššia o 3 tony, boli označené ako rada 776. Slúžili od roku 1961 do roku 1996.

Z radu 775 bolo vyrobených 17 ks.

Z radu 776 bolo vyrobených 27 ks

(zdroj: Wikipédia, Atlas vozidel 1. díl, fotografia: Artol)

16bit zvukové projekty

8bit zvukové projekty