240 (ex S 499.0)


Zvuková ukážka

Priradenie funkcií

  • F0svetlá zapnúť/vypnúť
  • F1nepriradené – rezerva pre rozšírené svetlá
  • F2nepriradené – rezerva pre rozšírené svetlá
  • F3posunovací režim
  • F4trúba krátka
  • F5rozpojovač
  • F6pieskovanie
  • F7trúba dlhá
  • F8motor zapnúť/vypnúť

Zvuky F4 – F7 je možné spúšťať aj pri vypnutom motore.

Zmena mapovania funkcií a úprava nastavení CV je možná.

Náhodné zvuky

  • kompresor