Práca s kódovanými zvukovými projektmi Zimo

Súbory *.zpp zverejnené na týchto stránkach sú kryptované a bez povoľovacieho kódu ich nie je možné nahrať do zvukového dekodéra. K získaniu povoľovacieho kódu je potrebné vyčítať, z príslušného zvukového dekodéra, hodnoty 4-roch CV. Sú to CV250-253, ktoré zároveň predstavujú výrobné číslo zvukového dekodéra a sú jedinečné.

Obsah týchto CV nám zašlete v rámci objednávky zvukového projektu a následne vám bude vygenerovaná predfaktúra k úhrade. Po jej uhradení vám zašleme 4 čísla vo formáte xxx : xxx : xxx : xxx, ktoré sú povoľovacím kódom pre nahratie príslušného *.zpp do zvukového dekodéra. Tie je nutné zapísať do CV260-263 a následne je možné nahrať zvukový projekt.

Spôsobov, ako nahrať kódovaný zvukový projekt do zvukového dekodéru je niekoľko. Je k tomu potrebné zariadenie MXULFA a niektorý z programov s ktorými dokáže toto zariadenie spolupracovať. Môže to byť ZSP, ZPP Konfig (je súčasťou inštalácie ZSP) alebo ZCS.