810 (ex M152)


Zvuková ukážka

Priradenie funkcií

  • F0svetlá zapnúť/vypnúť
  • F1nepriradené
  • F2nepriradené
  • F3nepriradené
  • F4trúba krátka
  • F5rozpojovač
  • F6pieskovanie
  • F7trúba dlhá
  • F8motor zapnúť/vypnúť

Zvuky F4 – F7 je možné spúšťať aj pri vypnutom motore.

Zmena mapovania funkcií a úprava nastavení CV je možná.