498.1 "Albatros"


Zvuková ukážka

Priradenie funkcií

  • F0zapínanie svetiel + spustenie zvuku turbogenerátora
  • F1krátka trúba
  • F2dlhá trúba
  • F8zapnutie/vypnutie zvukov

Zmena mapovania funkcií a úprava nastavení CV je možná.

Náhodné zvuky

  • kompresor
  • injektor vodnej pumpy