M62 "Sergej"


Zvuková ukážka

Priradenie funkcií

 • F0svetlá zapnúť/vypnúť
 • F1nepriradené – rezerva pre rozšírené svetlá
 • F2nepriradené – rezerva pre rozšírené svetlá
 • F3posunovací režim
 • F4trúba krátka
 • F5rozpojovač
 • F6rozbeh motora do max. otáčok
 • F7trúba dlhá
 • F8motor zapnúť/vypnúť
 • F9píšťala dlhá
 • F10nepriradené
 • F11pieskovanie

Zvuky F4, F5, F7, F9 a F11 je možné spúšťať aj pri vypnutom motore.

F6 - rozbeh motora do max. otáčok prebehne bez ohľadu na polohu voliča rýchlosti. Funkcia umožňuje mať max. otáčky motora aj pri stojacej lokomotíve alebo pomalej jazde. Použitie je možné iba so zapnutým zvukom motora F8. Cieľový stupeň, po ktorý majú byť zdvihnuté otáčky, ovplyvňuje CV375. Pre tento projekt je max. hodnota 4. Pracuje iba s firmware od verzie 32.0 vyššie.

Zmena mapovania funkcií a úprava nastavení CV je možná.