770/770.8/771/771.7/771.8 "Čmeliak"

(ex T669.0/T669.51/T669.1/T669.2/T669.50), T669.55


Zvukový projekt sa môže v rôznych modeloch prejavovať rozdielne. Pre modely Piko vo veľkosti H0 sme pripravili projekt s individuálnym nastavením.

Priradenie funkcií

 • F0 svetlá zapnúť/vypnúť
  Piko - pozičné svetlá + reflektor
 • F1nepriradené – rezerva pre rozšírené svetlá
  Piko - ovládanie červených svetiel
 • F2nepriradené – rezerva pre rozšírené svetlá
  Piko - osvetlenie tabuliek
 • F3posunovací režim
  Piko + všetky štyri pozičné svelá
 • F4trúba krátka
 • F5
  • prepnutie medzi zvukovými verziami
  • redukcia rozbehovej/brzdnej doby podľa CV3 a CV4 na 1/2
  • umožní pomalý rozbeh modelu na zvuk voľnobežných otáčok
 • F6rozbeh motora do max. otáčok
 • F7trúba dlhá
 • F8motor zapnúť/vypnúť
 • F9nepriradené
 • F10rozpojovač
 • F11pieskovanie

Zvuky F4, F5, F7 a F11 je možné spúšťať aj pri vypnutom motore.

F3 - zapnutie posunovacieho režimu zníži max. rýchlosť na polovicu. Tým sa zjemní rozsah ovládania rýchlosti lokomotívy pri posunoch. Zároveň je redukovaná rozbehová/brzdná doba podľa CV3 a CV4 na štvrtinu, čím sa zrýchlia reakcie modelu pri posune.

F5 - prepnutie zvukovej verzie je aktivované pri stojacom modely so zap./vyp. zvukom. Ostatná funkcionalita zapnutím/vypnutím. Funkcionalita je združená, zmenou CV je možné oddelenie prepnutia zvukovej verzie. Pracuje iba s firmware od verzie 33.0 vyššie.

F6 - rozbeh motora do max. otáčok prebehne bez ohľadu na polohu voliča rýchlosti. Funkcia umožňuje mať max. otáčky motora aj pri stojacej lokomotíve alebo pomalej jazde. Použitie je možné iba so zapnutým zvukom motora F8. Cieľový stupeň, po ktorý majú byť zdvihnuté otáčky, ovplyvňuje CV375. Pre tento projekt je max. hodnota 6. Pracuje iba s firmware od verzie 32.0 vyššie.

Zmena mapovania funkcií a úprava nastavení CV je možná.

Poznámky k modelu Piko

Prepínače na DPS Piko
 1. Model sa pri nízkych rýchlostiach prejavuje cukaním a preto je zdvihnuté rozbehové napätie cez CV2 na 3V (CV2=30). Po zabehnutí modelu, je možné skúsiť toto napätie znížiť zmenšovaním hodnoty CV2.
 2. Z dôvodu lepšieho nastavenia, nie je u tohto modelu znížená rýchlosť cez CV5, ale cez CV57, ktoré určuje max. napätie, ktoré model dostane na motor (nastavených 10V). Prípadné znižovanie rýchlosti, je možné riešiť aj cez CV5, neodporúčam ísť pod hodnotu 210, prídete o 6. stupeň. Zvýšovanie rýchlosti je nutné riešiť pomocou zvyšovania hodnoty CV57.
 3. Oddelenie ovládania osvetlenia bočných tabuliek je funkčné iba pri premiestnení stredného prepojovacieho mostíka do zadnej polohy, viď. foto. Inak budú svietiť pri zapnutí základného osvetlenia cez F0. Funkčné iba s dekodérom vybaveným konektorom PluX22.